ขอเชิญชม การแสดงศิลปพื้นบ้านมรดกใต้ งานเดือนสิบ พ.ศ.๒๕๕๗

ณ วัดหทัยนเรศร์ ติดมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
๕ กันยายน ๒๕๕๗
หนังวีระน้อย ลูกทุ่งบันเทิง
๖ กันยายน ๒๕๕๗
หนังยูรน้อย ศ.ศรีพัฒน์
๗ กันยายน ๒๕๕๗
หนังอ.เสรี วัชรสินธุ์
๘ กันยายน ๒๕๕๗
หนังภิญโญ ศ.นครินทร์
ณ วัดบางนางเกร็ง สมุทรปราการ
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
หนังวีระน้อย ลูกทุ่งบันเทิง
ณ หมู่บ้านวิเศษสุขนคร พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
เพลงบอกเฉลิมศิลป์ มโนราปรีชา เมืองนคร
ณ หมู่บ้านพฤกษา 3 บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๑๔ กันยายน ๒๕๕๗
หนังวีระน้อย ลูกทุ่งบันเทิง
ที่ทำการอบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
หนังภิญโญ ศ.นครินทร์
ณ วัดเขมาภิตาราม จ.นนทบุรี
๒๑ กันยายน ๒๕๕๗
หนังวีระน้อย ลูกทุ่งบันเทิง

สอบถามรายรายละเอียด : คุณภิญโญ แก้วสุวรรณ โทร.๐๘๑-๙๑๔๖๒๖๑
 ภาพกิจกรรมอนุรักษ์มรดกใต้

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ งานปักษ์ใต้สัมพันธ์ ๕๐
โดย ชมรมชาวปักษ์ใต้ กสท
 
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ การประกวดโนรานักเรียน ครั้งที่ ๔ ชมรมจุฬาทักษิณ

โดย ชมรมจุฬาทักษิณ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
งานแสดงมุทิตาจิต อ.พร้อม บุญฤทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ
โดย ชมรมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง

 ๒๑ มกราคม ๔๙
โครงการอนุรักษ์ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
โดย ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๑๓ มีนาคม ๔๙
โครงการประกวดโนรามัธยมศึกษาภาคใต้
โดย ชมรมจุฬาทักษิณ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๗ มิถุนายน ๔๙
การแสดงศิลปพื้นบ้านภาคใต้
โดย ชมรมจุฬาทักษิณ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ภาพกิจกรรม การแสดงมโนราห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   รวมภาพกิจกรรม ชมรมจุฬาทักษิณ ๒๕๔๙
โดย ชมรมจุฬาทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รวมภาพกิจกรรม ชมรมจุฬาทักษิณ ๒๕๕๐
โดย ชมรมจุฬาทักษิณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โฆษณาออนไลน์,โฆษณา,ออนไลน์,ลงโฆษณา,ประกาศ,online advertising,online,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ
โฆษณาออนไลน์,ออนไลน์,โฆษณา,ลงโฆษณา,ประกาศ,online advertising,online,advertising,โปรโมทสินค้า,โปรโมทเว็บไซต์,promote website,seo,pay per click,ad per click,media,ค้นหาเว็บ,media,สื่อ

มรดกใต้โชว์

ส่งข่าวและกิจกรรมอนุรักษ์มรดกใต้ได้ที่ moradokthai@hotmail.com ครับ
มรดกใต้ดอทคอม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ไม่สงวนสิทธิ์การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลกำไร

เพื่อนบ้านมรดกใต้
 
โนรา  หนังตะลุงดอทคอม  วิชาการ  รถโบราณ  ด้ามขวาน 
ดีฆอลาฆู           
กระบี่ทูเดย์  ศรีธนคลับ  วิถีนักเพลง      หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online

แสดงผลได้ดีกับ จอภาพ ๘๐๐x๖๐๐ จุด ขนาดอักษร larger


ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗